Članovi Senata

srdjan darmanovic

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Srđan Darmanović - Ministar vanjskih poslova

Rođen 18. jula 1961. na Cetinju.

 • Ministar vanjskih poslova od 28. novembra 2016. godine.
 • Vanredni profesor komparativne politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.
 • Ambasador Crne Gore u SAD (nerezidentni u Kanadi) od decembra 2010. do oktobra 2016.
 • Osnivač i prvi dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore (2003-2010).
 • Član Venecijanske komisije pri Savjetu Evrope (evropska komisija za pravo i demokratiju), od 2005.
 • Osnivač i predsjednik Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), NVO/think tank organizacija sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora (1998-2010).
 • Osnivački član Savjeta diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, 2003.
 • Tokom devedesetih aktivan u crnogorskoj i saveznoj (SR Jugoslavija) politici, potpredsjednik SDP Crne Gore (1993-1996) i član Saveznog parlamenta SR Jugoslavije(1992-1996).
 • Autor dvije knjige: “Izobličena demokratija: drama jugoslovenskog post komunizma” (Beograd, Srbija 1993) i “Real-socijalizam: Anatomija sloma” (Podgorica, Crna Gora 1996).
 • Koautor knjiga:” Autoritarizam i demokratija: Srbija, Crna Gora, Hrvatska - institucionalni okvir” (Beograd, Srbija 2003); “Između autoritarizma i demokratije: Srbija, Crna Gora, Hrvatska – civilno društvo i politička kultura” (Beograd, Srbija 2004); “Referendum u Crnoj Gori 2006” (Podgorica, Crna Gora 2007); “Izbori i izborni sistem u Crnoj Gori 1990-2006” (Podgorica, Crna Gora 2007); “Evropa i Amerike, transatalantski pristup ljudskim pravima” (Kopenhagen, Danska 2015); “Izborni i partijski sistem u Crnoj Gori - perspektive međupartijske demokratije” (Podgorica, Crna Gora 2016).
 • Autor članaka u međunarodnim časopisima: Journal of Democracy(Vašington, SAD), East European Constitutional Review (Njujork-Budipešta), Sudosteuropa (Minhen, Njemečka). Kolumnista u nekadašnjem jugoslovenskom dnevniku Naša Borba (1990-1997) i crnogorskom nedeljniku Monitor (1994-2003).
 • Gostujući predavač na univerzitetima: Georgetown/John Hopkins(Vašington, SAD), Colby University (Mejn, SAD), La Sapienza (Rim, Italija), University of Hamburg (Hamburg, Njemačka), Univerzitet u Beogradu (Beograd, Srbija).
 • Bio član međunarodne istraživačke grupe Instituta u Aspenu koja je objavila izvještaj/knjigu “Budućnost Balkana” (radne sesije: Berlin, Sarajevo, Istanbul, 1997-98).
 • Dva puta u svojstvu eksperta svjedočio pred Helsinškom komisijom Kongresa SAD (1998 i 2000).
 • Tečno govori engleski i čita ruski.
 • Hobi: šah – ima zvanje majstora; dobio titulu doživotnog nacionalnog majstora SAD.
 • Oženjen Anetom Spaić, imaju sina Simona.

 

IMG e117ea1a38ae60071769ae194ece2032 V

Aleksandar Bogdanović - Ministar kulture

Rođen je 1977. godine na Cetinju. Srednju školu pohađao je u Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države, a diplomirao je na Fakultetu za menadžment u Beogradu 2000. godine, kao najbolji student u generaciji. Tokom studija bio je dobitnik brojnih akademskih nagrada i stipendija.

Radnu karijeru počeo je u Ministarstvu privrede Crne Gore, gdje je radio od 2000. do 2005. godine, kao savjetnik ministra i portparol Ministarstva. U decembru 2005. godine imenovan je za savjetnika Predsjednika Crne Gore za oblast ekonomskih odnosa, a 2009. godine stupio je na dužnost poslanika, tada najmladjeg u Skupštini Crne Gore. Bio je član Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Funkciju gradonačelnika Prijestonice Cetinje obavljao je od decembra 2010. godine.

Tokom dosadašnjeg angažmana, bio je i član Stalne grupe visokog nivoa (PHLG) i predstavnik Crne Gore u okviru Atinskog procesa. Od 2011. do 2014. bio je predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore. U decembru 2014. godine izabran je za Predsjednika Upravnog Odbora Zajednice opština Crne Gore. Od 2013. godine, predsjednik je Odbora direktora kompanije Monteput.

Iz oblasti koji se odnosi na međunarodne ekonomske odnose, multilatilateralne ekonomske i političke odnose, Proces stabilizacije i asocijacije i evropske integracije, završio je niz obuka i seminara u zemlji i inostranstvu. Specijalizaciju je obavio na Institutu za evropsku politiku u Berlinu 2003. godine, a na poziv Državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država, 2004. godine učestvovao je u programu obuke portparola u Vašingtonu. Takodje, autor je i koautor na nekoliko naučno-istraživačkih projekata i stručnih radova iz oblasti finansija i ekonomskih odnosa. Od 2007. do 2011. godine, izvodio je nastavu na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, na predmetima Ekonomija javnog sektora i Javne finansije EU. Bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Beogradu, Diplomatskoj akademiji i Univerzitetu u Sofiji.

Dobitnik je značajnih nagrada i priznanja, među kojima i prestižna nagrada za izbor Najgradonačelnika regiona 2014. godine, na ceremoniji za izbor najmenadžera i najkompanija regiona jugoistočne i srednje Evrope. Predsjednik Italije Đorđo Napolitano odlikovao ga je Ordenom viteza italijanske zvijezde 2014. godine, kao najznačajnije priznanje koje se uručuje stranim državljanima za naročite zasluge u promociji italijanske kulture.

U maju 2017. godine, proglašen je  za počasnog građanina Majami Biča na Floridi, SAD.

Govori engleski i španski jezik.

milutin simovic

Milutin Simović - Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja

 • Datum rođenja: 29.12.1961.
 • Mjesto rođenja: Nikšić
 • Mjesto stanovanja: Podgorica
 • Oženjen, otac troje djece
 • Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu kao student generacije 1986. godine,
 • Magistrirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 1991. godine.

Poljoprivredni institut, Pogdorica

 • Viši istraživač u Zavodu za ratarstvo i povrtarstvo (1986-1997).

Vlada Crne Gore

 • Pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 1997. godine,
 • Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (1998-2010),
 • Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja (decembar 2016- )

Skupština Crne Gore

 • Predsjednik poslaničkog kluba DPS, u 24. sazivu (januar 2011. godine – novembar 2012) i 25. sazivu (novembar 2012 – decembar 2014),
 • Potpredsjednik Skupštine Crne Gore (decembar 2014 – novembar 2016),
 • Član Odbora za bezbjednost i odbranu,
 • Član delegacije Parlamentarne skupštine OEBS-a,
 • Član Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore i Evropske Unije (POSP).

Demokratska partija socijalista

 • Član Predsjedništva
 • Rukovodilac i saradnik na više naučno-istraživačkih projekata, studija i elaborata,
 • Autor i koautor više naučnih i stručnih radova,
 • Dugogodišnji predsjednik Društva poljoprivrednih inžinjera i tehničara Crne Gore.

 

dragan k. vukcevic

Akademik Dragan K. Vukčević - predsjednik Crnogorska akdemije nauka i umjetnosti

Rođen je 8. januara 1958. godine u Titogradu. Diplomirao ja na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (1980). U toku studija 1979/80. obavljao je dužnost studenta-prorektora.
Magistrirao je (1983) i doktorirao (1993) na Pravnom fakultetu u Beogradu (Pravno-sociološki smjer).

U mandatu 1986–1988. godine obavljao je dužnost predsjednika Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Crne Gore. Godine 1989–1991. obavljao je dužnost republičkog sekretara za odnose sa inostranstvom u Vladi Republike Crne Gore.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore biran je za asistenta, docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora. Izvodio je nastavu na predmetima: Sociologija, Sociologija prava, Filozofija prava. Bio je rukovodilac poslijediplomskih studija na istom fakultetu. Dužnost dekana obavljao je 2001–2003. godine.
Glavni i odgovorni urednik je u Izdavačkoj kući CID, od njenog osnivanja (1994). Osnivač je NVO Sociološki centar Crne Gore (SOCEN), u okviru kojeg je organizovano više empirijskih istraživanja o transformaciji društva, religioznosti, nacionalnoj i državotvornoj svijesti, političkoj kulturi, parlamentarizmu itd. Rezultati tih istraživanja objavljeni su kao posebne sociološke studije. Jedan je od osnivača privatnog Univerziteta „Donja Gorica”. Na istom Univerzitetu obavlja dužnost dekana Fakulteta pravnih nauka.

Bio je urednik Grupacije društvenih nauka u projektu CANU – Enciklopedija Crne Gore.
Predmet njegovog naučnog istraživanja su sociologija, teorije globalizacije, sociologija prava i pravna kultura.
Objavljene knjige: Sociološka misao u Rusiji (iskustva XX vijeka) (1994); Ekonomija i pravo (odnos osnovnih pojmova) (1996); Iza normi (sociološki i pravni eseji) (2003).
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog 12. decembra 2003. godine.

Bio je sekretar Odjeljenja društvenih nauka CANU, 2005–2016. godine.
Za člana Svjetske akademije umjetnosti i nauka (WAAS) izabran je 2013. godine.

Predsjednik je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1. avgusta 2016. godine.

Živi i radi u Podgorici.

 

branimir gvozdenovic

Branimir Gvozdenović - potpredsjednik Skupštine Crne Gore

Branimir Gvozdenović je rođen 1961. godine u Baru. Završio je Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Profesionalnu karijeru započeo je u Sekretarijatu za razvoj Crne Gore, na organizacionim poslovima, gdje je koordinirao mladim timom stručnjaka koji je, devedesetih godina prošlog vijeka, inicirao informatički razvoj Crne Gore na novim ICT platformama. Kasnije je imenovan za pomoćnika sekretara u Sekretarijatu, da bi 1999. godine bio izabran za izvršnog direktora Pošte Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i privredni razvoj je postao 2001. godine i tu dužnost obavljao u tri mandata. U tom periodu, 18 mjeseci je bio predsjednik Opštine Bar. U narednom mandatu Vlade, bio je ministar za ekonomski razvoj. Nakon parlamentarnih izbora 2009. u novoj Vladi je izabran za ministra uređenja prostora i zaštite životne sredine, i tu funkciju je obavljao do kraja 2010. godine.

Od februara 2011. do decembra 2012. godine obavljao je funkciju političkog direktora Demokratske partije socijalista Crne Gore.

U Vladi je od 2012. do 2016. godine obavljao funkciju Ministra održivog razvoja i turizma.

U toku svoje karijere Gvozdenović je, između ostalog, bio predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore i član Upravnog odbora JP PTT Crne Gore. Jedan je od inicijatora održavanja Festivala informatičkih dostignuća (INFOFEST) kao najznačajnije regionalne ICT manifestacije.

Više puta biran je za poslanika u Skupštini Crne Gore, a od novembra 2016. godine vrši funkciju potpredsjednika Skupštine.

Član je Predsjedništva Demokratske partije socijalista.

Njegovi profesionalni afiniteti vezani su za intenziviranje ekonomskog i demokratskog razvoja, kao i ubrzanje procesa evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore.

 

 

nikolic danilo

Danilo Nikolić - Rektor univerziteta Crne Gore

Rođen je 8.5.1969. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a srednju u Madisonu, Wisconsin, SAD. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer mehanizacija, 1995. godine sa prosječnom ocjenom 8,54. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer goriva i sagorijevanje, 1999. godine odbranio je magistarski rad pod nazivom ″Istraživanje procesa sagorijevanja u brodskim dizel motorima″ pod mentorstvom prof. dr Milana Radovanovića. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Mogućnosti smanjenja emisija NOx i čađi iz dizel motora modifikacijom pojedinih parametara dizel goriva i motora" odbranio je 2002. godine na Mašinskom fakultetu UCG, pod mentorstvom prof. dr Norimasa Iida, sa KEIO Univerziteta u Tokiju.

Studijske 2000/2001 godine je boravio kao gostujući istraživač u Ida Laboratoriji, KEIO Univerziteta u Tokiju, Japan. Studijske 2005/2006 boravio je na postdoktorskim studijama na National Institute of Advanced Industrial Science and Technology u Tsukubi, Japan. Kao stipendista američke Fulbrajtove fondacije studijske 2007/2008 boravi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Mičigen, Ann Arbor, SAD. U okviru navedenih boravaka aktivno je učestvovao u istraživanjima u oblasti motora i motornih goriva, sagorijevanja goriva, emisije zagađivača i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Nakon diplomiranja, 1995. godine započinje karijeru kao saradnik na Univerzitetu Crne Gore, brodomašinskom odsjeku Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran je 2003. god, dok je u zvanje vanredni profesor iz oblasti motori i vozila biran 2009.godine.  Na Fakultet za pomorstvo Kotor drži predavanja iz grupe predmeta koje obuhvataju oblasti brodskih motora, brodskih goriva i maziva, sagorijevanja goriva i emisije zagađivača iz brodova i zaštite životne sredine.

Pored angažovanja na Univerzitetu, aktivno je angažovan u drugim državnim institucijama, pri čemu se izdvajaju funkcije Presjednika Savjeta Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore (2009 - 2013), Predsjednika komiteta za naftu i naftne proizvode Instituta za standardizaciju Crne Gore (2011 - ) i član Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (2015 -).

Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti fosilnih i alternativnih goriva, njihovim sagorijevanjem u motorima, emisijom i kontrolom zagađivača i njihovim uticajem na životnu sredinu. Ima objavljen jedan udžbenik, 6 skripti za studente, 20tak radova objavljenih u naučnim časopisima, od kojih su 5 na SCI listi, i preko 40 radova objavljenih na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Član je organizacionih odbora više međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Objavio je takođe preko 90 stručnih članaka u popularnim domaćim časopisima. Učestvuje u realiziciji velikog broja međunarodnih i nacionalnih projekata.

Član je SAE – Society of Automotive Engineers (Američko društvo automobilskih inžinjera) i JSAE – Japanese Society of Automotive Engineers (Japansko društvo automobilskih inžinjera).

aleksandar kascelan

Mr Aleksandar Kašćelan - Gradonačelnik Prijestonice

Rođen 16. oktobra 1971. godine na Cetinju, gdje je završio Osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Podgorici, smjer primijenjena mehanika i konstruisanje. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, 2015. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je u HEI Obod – Cetinje, gdje je obavljao funkciju glavnog konstruktora u sektoru razvoja. Od 2001. do 2003. godine radio je u JP Vodovod i kanalizacija – Cetinje, kao inženjer za razvoj. Od 2003. godine radio je u nacionalnoj kompaniji Montenegro Bonus Cetinje, a za komercijalnog direktora kompanije izabran je 2005. godine. Funkciju Izvršnog direktora Montenegro Bonus-a obavljao je od decembra 2007. godine do februara 2018. godine kada je stupio na dužnost gradonačelnika Prijestonice Cetinje.

Na stručnim usavršavanjima dobio je Sertifikat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu o specijalističkim studijama iz oblasti „Pravo energetike“. Od strane Evropske organizacije za finansijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje dobio je sertifikat Menadžera za strateško planiranje.

Tokom dosadašnjeg angažmana bio je učesnik brojnih samita, kongresa i okruglih stolova u zemlji i inostranstvu, koji su se bavili pitanjima energetske efikasnosti, nafte i gasa, tržišnog poslovanja, investicija i dr. U tom pravcu, učesnik je Londonskih foruma “Global Borrowers & Investors” u organizaciji fondacije Euromoney; energetskih samita zemalja Jugoistočne Evrope; 2006. godine predstavljao je Crnu Goru i kompaniju Montenegro Bonus u Rusiji, na najvećem svjetskom sajmu energetike MOGIF; u novembru 2008. godine bio je član crnogorske delegacije Ministarstva ekonomije na “Balkanskom ekonomskom samitu” u Istanbulu; bio je delegat Crne Gore na kongresu naftaša u Beču u organizaciji “Balkan and Black Sea Petroleum Association”; predstavljao je Crnu Goru na investicionom forumu Kina-Jugoistočna Evropa–Prag; u avgustu 2014. godine predstavnik je Crne Gore i MNB-a na evropskom parlamentu preduzeća u Briselu; učesnik je Ministarskih sastanaka Savjetodavnog vijeća Južnog gasnog koridora u Bakuu, Azerbejdžan.

Član je pregovaračkog tima sa Evropskom unijom za poglavlje 15 – Energetika. Obavljao je funkciju zamjenika Predsjednika Odbora udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore, a bio je i dugogodišnji član Upravnog Odbora iste organizacije. Dvije godine volonterski je radio kao potpredsjednik Rukometnog kluba Lovćen Cetinje.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac dvoje djece.

maja cetkovic

 

 

 

 

 

 Maja Ćetković - Predsjednica Skupštine prijestonice Cetinje

Rrođena na Cetinju 1964 godine, gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Dalje školovanje nastavila je u Beogradu i diplomirala na Filozofskom fakultetu, odsjek za istoriju umjetnosti. Doktorant je na Univerzitetu EDUCONS u Novom Sadu.

Period 1992. – 2011.

CNB „Đurđe Crnojević“ i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture

Pripravnićki staž je odradila u CNB „Đurđe Crnojević“, a radni odnos zasnovala u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, gdje je od 2006., bila rukovodilac Centra za dokumentaciju i istraživanja.

Period 2011.- 2018.

Prijestonica Cetinje i Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Godine 2011., postavljena je na mjesto sekretara Sekretarijata za kulturu, sport i medije Prijestonice Cetinje, a 2014., na mjesto pomoćnika direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U proteklom periodu, učestvovala je u radu komisija, radnih grupa, stručnih timova, gdje je između ostalog bila član Revizione komisije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, član komisije za utvrđivanje stanja kulturne baštine Crne Gore, član radne grupe Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, član stručnog tima za izradu Studije zaštite Istorijskog jezgra Cetinja, član stručnog tima za izradu Studije zaštite Starog grada Ulcinj, član stručnog tima za izradu Projekta rekonstrukcije pozorišta “Zetski dom” koji je prezentovan u CANU,  član radne grupe za izradu Menadžment plana Istorijskog jezgra Cetinja, član radne grupe za formiranje „Muzeja žene Crne Gore“... Učestvovala je u projektu „Evidencija nematerijalne kulturne baštine Crne Gore, bila član stručnih timova za valorizaciju kulturnih vrijednosti dobara Crne Gore, te član stručnih timova za revalorizaciju kulturnih vrijednosti kulturnih dobara Crne Gore, zatim član stručnog tima za izradu Nominacionog dosijea za UNESCO zaštitu Istorijskog jezgra Cetinja, kao i član stručnog tima za izradu Nominacionog dosijea za UNESCO zaštitu “Mletačkih fortifikacija u Crnoj Gori”. Takođe, bila je i član komisije Ministarstva kulture za sticanje stručnog zvanja dokumentariste, predsjednik Savjeta JU Biblioteka i čitaonica “Njegoš” i član Savjeta Pomorskog muzeja u Kotoru. Niz godina, bavila se organizacijom Likovnog salona “13. novembar”, gdje je bila angažovana kao urednik kataloga, član žirija, selektor i autor teksta za katalog Salona. Njene radove objavili su Glasnik društva konzervatora Srbije, Bibliotečki vjesnik, CANU i godišnjak Starine Crne Gore.

Od stručnih zvanja posjeduje zvanje bibliotekara, kustosa i istrazivača-savjetnika.

Za predsjednicu Skupštine Prijestonice Cetinje, imenovana je 28.01.2018. godine.

Udata je i ima dvoje djece.